Inclusiviteit Onderzoek

Vraagstuk

De business case voor diversiteit en inclusie staat inmiddels buiten kijf. Diverse en inclusieve organisaties halen betere resultaten en hebben een hoger innovatievermogen. Daarnaast is de aantrekkingskracht van deze organisaties groter op de arbeidsmarkt waardoor deze organisaties een streepje voor hebben in de strijd om schaars talent.

Op basis van de bovenstaande business case én de roep vanuit de maatschappij om het juiste te doen is menig organisatie hard aan het werk om de organisatie divers(er) te maken.

Werken aan inclusie blijft echter nog enigszins achter. Hetgeen jammer is, want onderzoek toont aan dat diversiteit zonder inclusiviteit niet tot eerder genoemde voordelen leidt.

inclusiviteit

De minderheden durven zich bijvoorbeeld niet uit te spreken, worden minder betrokken en/of lopen net zo hard weer weg als dat ze binnenkwamen, omdat ze zich onvoldoende onderdeel van de organisatie voelen.

Zodoende is het van cruciaal belang voor organisaties om te begrijpen in welke mate ze als inclusief worden ervaren, welke barrières er zijn en door welke typen subgroepen deze ervaren worden.

Onze aanpak

AnalitiQs heeft een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar het meten van diversiteit en inclusie. Vervolgens zijn diversiteit- en inclusie experts uit de profit en non-profit sector geïnterviewd. De inzichten die hieruit zijn voortgekomen hebben geleid tot het inclusiviteitsmodel.

Het Inclusiviteitsmodel

Inclusiviteitsmodel AnalitiQs

Dit model is vervolgens verweven in de inclusiviteitsscan:

  • Een online, anonieme vragenlijst die ingaat op de diversiteitskenmerken van een persoon, de inclusiviteitsbeleving en organisatie uitkomsten.
  • Een overzichtelijke infographic zodat de uitkomsten op een laagdrempelige, aantrekkelijke wijze naar de organisatie gecommuniceerd worden.
  • Een dashboard waarmee de resultaten tot in detail geïnterpreteerd kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om zeer specifieke groepen te maken (vrouwen tussen 28 en 34 met een bi-culturele achtergrond). Hierbij wordt een minimale groepsgrootte van 10 aangehouden om de anonimiteit op dit gevoelige thema te borgen.
  • Een management rapport dat verslag doet van de bevindingen en aanbevelingen meegeeft, mede op basis van statistische analyse.

De Inclusiviteitsscan

Inclusiviteitscan AnalitiQs

Zodra een organisatie besluit de inclusiviteitsscan af te nemen, gaat AnalitiQs in gesprek met de organisatie om te bepalen welke diversiteits- en inclusiviteitsonderdelen gemeten dienen te worden.

Op het moment dat de scope helder is en de organisatie naar de medewerkers heeft gecommuniceerd over de scan, wordt het onderzoek uitgezet onder de medewerkers en krijgen medewerkers de mogelijkheid om anoniem deel te nemen.

Resultaat

De inclusiviteitsscan toont welke subgroepen in de organisatie inclusiviteitsuitdagingen ervaren, waar in organisatie deze uitdagingen zich bevinden én levert concrete handvatten op om het inclusiviteitsklimaat en daarmee zaken als innovatievermogen en retentie in de organisatie te verbeteren.

Gerelateerde case

Inclusiviteitsonderzoek

Mediabedrijf

Inclusie heeft een positief effect op de bedrijfsvoering. Lees in deze case hoe de Diversiteit…

Bekijk de case

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Management Development Analyse
Succession Management Analyse
Performance Analyse
Reorganisatie/Herstructurering Analyse
Medewerkersegmentatie Analyse
Kosten Analyse

Learning Development Analyse
Engagement Analyse
Reward Analyse
Inhuur Analyse
Productiviteit Analyse
Recruitment Analyse

Processmining Analyse
Organisational Netwerk Analyse


Medewerkersonderzoeken

Werkstress Onderzoek
Werksfeer Onderzoek
Werkgeluk Onderzoek
Werkdruk Onderzoek
Werkbeleving Onderzoek
Pulse Onderzoek
Arbeidsmarkt Onderzoek
Medewerker Community/Panel Onderzoek
Arbeidsmarktpanel Onderzoek

Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Team Feedback Onderzoek
Persoonlijke Ontwikkeling Onderzoek
Rolduidelijkhied Onderzoek
Leiderschap Onderzoek
Gezondheid Onderzoek
Sentiment Onderzoek
Strategic Allignment Onderzoek
Thuiswerken Onderzoek

Capability Building

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Integraal HR Dashboard
Verzuim Dashboard
Learning Dashboard
Leadership Dashboard

Talent Development Dashboard
Reward Dashboard
Recruitment Dashboard

Zoek in deze website