Cultuur Onderzoek

Vraagstuk

Een van de belangrijkste factoren die het succes van de organisatie bepalen is het geheel van waarden, normen en gedragingen die worden gedeeld in een organisatie, kortom de organisatiecultuur.

Veranderende omstandigheden of een fusie/overname kunnen vragen om een cultuurverandering. Echter, veel geplande cultuurtrajecten lopen spaak.

Als gevolg hiervan vertraagt de snelheid en wendbaarheid van een organisatie, raken medewerkers gedemotiveerd en worden doelen van een reorganisatie/fusie/overname niet gehaald. Dit alles kan uiteindelijk leiden tot uitdagingen als een verhoogd verzuim en verloop, een lage productiviteit en minder klanttevredenheid.

Onze aanpak

Vaak wordt gezegd dat cultuur niet tastbaar is. AnalitiQs kijkt hier anders naar. Cultuur is waarneembaar en dus meetbaar en dus doelgericht te veranderen middels inzichten uit data.

Tijdens de intake bespreken we welke beelden er leven bij de huidige en gewenste cultuur. Tevens staan we stil bij de doelen die middels de cultuurverandering gehaald dienen te worden. Daarop gaan we aan de slag om op basis van verschillende wetenschappelijke modellen een cultuursurvey op te stellen die bij het vraagstuk en de context van de organisatie aansluit.

Vervolgens wordt de survey een eerste keer uitgevoerd om de startpositie vast te stellen en wordt de survey periodiek herhaald om voortgang te meten. Indien benodigd wordt de survey tussentijds aangepast om in te spelen op de waargenomen ontwikkelingen en aandachtspunten.

Tijdens het traject krijgen HR en de Lijn toegang tot een online dashboard waarmee de cultuurverandering gemonitord en bijgestuurd kan worden en/of wordt een samenvattend rapport gecreëerd in PowerPoint.

Indien gewenst worden de onderzoeksdata ook gebruikt om te analyseren of er een verband bestaat tussen cultuur (aspecten) en zaken als verzuim, verloop, klanttevredenheid, omzet, marge, enz.

Resultaat

De cultuurscan levert inzichten over de adoptie van een nieuwe cultuur en de veranderbereidheid in de organisatie . Deze inzichten stellen HR en de Lijn in staat om zeer specifieke cultuurinterventies te plegen. Door doelgroepgericht te werken, in plaats van een algemene aanpak, neemt de kans op een geslaagde cultuurverandering dramatisch toe. Immers, mensen voelen zich gehoord en interventies sluiten aan op de behoeftes.

Gerelateerde case

case-protestantse-kerk

Protestantse kerk

AnalitiQs heeft onderzoeken uitgevoerd onder de medewerkers. Aan de hand van verzamelde data konden de…

Bekijk de case

Interesse? Maak een afspraak!

Gido van Puijenbroek

Gido van Puijenbroek

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Management Development Analyse
Succession Management Analyse
Performance Analyse
Reorganisatie/Herstructurering Analyse
Medewerkersegmentatie Analyse
Kosten Analyse

Learning Development Analyse
Engagement Analyse
Reward Analyse
Inhuur Analyse
Productiviteit Analyse
Recruitment Analyse

Processmining Analyse
Organisational Netwerk Analyse


Medewerkersonderzoeken

Werkstress Onderzoek
Werksfeer Onderzoek
Werkgeluk Onderzoek
Werkdruk Onderzoek
Werkbeleving Onderzoek
Pulse Onderzoek
Arbeidsmarkt Onderzoek
Medewerker Community/Panel Onderzoek
Arbeidsmarktpanel Onderzoek

Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Team Feedback Onderzoek
Persoonlijke Ontwikkeling Onderzoek
Rolduidelijkhied Onderzoek
Leiderschap Onderzoek
Gezondheid Onderzoek
Sentiment Onderzoek
Strategic Allignment Onderzoek
Thuiswerken Onderzoek

Capability Building

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Integraal HR Dashboard
Verzuim Dashboard
Learning Dashboard
Leadership Dashboard

Talent Development Dashboard
Reward Dashboard
Recruitment Dashboard

Zoek in deze website