Verzuimanalyse

Vraagstuk

Het verzuim in Nederland is stijgende en is gemiddeld inmiddels ruim boven de 4%, met in sommige branches uitschieters tot wel 5,7%. Veel organisaties kampen met deze stijgende verzuimtrend, ondanks dat ze interventies inzetten om het verzuim te verlagen. Hierdoor lopen organisaties tegen hoge verzuimkosten en continuïteitsuitdagingen aan.

Om grip op verzuim te krijgen kan een verzuimanalyse uitkomst bieden. De volgende vragen worden met een verzuimanalyse beantwoord:

  • Welke risicogroepen zijn er? Met andere woorden, welke medewerkerssegmenten moeten bereikt worden?
  • Welke factoren hebben het sterkste verband met verzuim? Met andere woorden, aan welke knoppen kan je draaien?
  • Wat is de kans op lang verzuim bij ziekmelding? Met andere woorden, op welke gevallen kan de verzuimarts de beperkte tijd het beste inzetten?
  • Als er niets gebeurt, hoe ziet toekomstig verzuim eruit?

In overleg worden de meest urgente vragen voor de organisatie vastgesteld.

Hoe pak je dit vraagstuk aan en kom je tot de juiste inzichten? Laat je inspireren door ons Webinar of lees daaronder verder over dit actuele thema.

Webinar: Aan de slag met Verzuimdata

Aanpak

AnalitiQs helpt jou om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen middels een verzuimanalyse. Aan het begin van een dergelijke analyse bepalen we samen welk verzuimprobleem het beste kan worden opgelost. Denk hierbij aan vragen als: Wordt het hoge verzuimpercentage vooral veroorzaakt door lang verzuim of juist door veel kort verzuim en dus een hoge meldingsfrequentie? Speelt het probleem binnen alle lagen in de organisatie of bijvoorbeeld bij specifieke functiegroepen of bedrijfsonderdelen?

Hierna bekijken we met jou welke data er reeds beschikbaar zijn om tot antwoorden op de analysevragen te komen. De data kunnen HR-data zijn zoals betrokkenheid, demografie en functiekenmerken, maar ook andere data zijn mogelijk: omzet, winst, klanttevredenheid of innovatievermogen. Indien nodig kan AnalitiQs een medewerkersonderzoek uitvoeren om de benodigde data op te halen. Vervolgens gebruikt AnalitiQs deze data om de analysevragen te beantwoorden.

Eindproduct

In een beknopt rapport worden de belangrijkste uitkomsten weergegeven, zoals risicogroepen en de belangrijkste factoren voor verzuim. Dit stelt je in staat om te besluiten voor welke factoren de eerste interventies kunnen worden uitgerold en op welke groepen deze interventies het best kunnen worden gericht. Zodoende wordt er geen geld besteed aan interventies die gericht zijn op factoren die geen oorzaak voor verzuim zijn.

Daarnaast is het ook mogelijk om met de gevonden drivers voor verzuim een dynamische verzuimnorm op te stellen, d.w.z. per team of afdeling een verschillende norm, of om het toekomstig verzuim op team-of afdelingsniveau te voorspellen. ( Moet een slider worden)

gerelateerde case

case-verzuimanalyse

Financiële Dienstverlener D

Welke persoonskenmerken, werk- en organisatieomstandigheden leiden tot verzuim? Lees hoe AnalitiQs deze verzuimanalyse heeft aangepakt.

Bekijk de case

Veelgestelde vragen

Mag verzuim eigenlijk wel geanalyseerd worden volgens de AVG?

Ja, ook onder de AVG is dit nog mogelijk. Het is niet toegestaan te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte, maar de duur en het herstelpercentage mogen opgevraagd en geregistreerd worden.

Zijn data van medewerkersonderzoek(en) noodzakelijk voor verzuimanalyse?

Nee, het is ook goed mogelijk om alleen systeemdata te gebruiken. Voor risicogroepen worden alleen data uit systemen gebruikt en voor de knoppen waaraan kan worden gedraaid is veel informatie te halen uit systemen. Echter, onderzoeksdata geven wel aanvullende inzichten waardoor het meerwaarde heeft om data uit medewerkersonderzoek te gebruiken.

Zijn data van eerdere medewerkersonderzoeken te gebruiken?

Ja. Je wil juist data van eerder onderzoek gebruiken omdat je het verzuim van de maanden erna gebruikt voor de koppeling. Ervaring van medewerker leidt namelijk tot (geen) verzuim. Het is wel aan te bevelen om voor aanvang van een onderzoek aan te geven data de antwoorden ook voor andere analyses zullen worden gebruikt.

Zijn data van een andere leverancier te gebruiken?

Ja. AnalitiQs is lid van de MOA en zodoende bevoegd om onderzoeksdata van andere leveranciers te gebruiken. We bevelen wel aan om bij het opstellen en tekenen van de contracten met de leveranciers aan te geven dat data (wellicht) ook voor verdere analyses worden gebruikt, waarbij de data (eventueel) moet worden verstuurd naar een derde partij (AnalitiQs).

Hoe wordt de privacy van onze medewerkers geborgd?

Data privacy en security staan bij AnalitiQs hoog in het vaandel. Er worden geen namen en contactgegevens gebruikt. Daarnaast worden datums omgezet naar minder te herleiden variabelen, in plaats van geboortedatum kan bijvoorbeeld leeftijd in jaren worden gebruikt. Uitkomsten worden bovendien altijd op groepsniveau gerapporteerd.

Welke verzuimdefinities worden gebruikt?

In overleg worden de definities gekozen. Bij voorkeur worden de definities gebruikt die al binnen jouw organisatie gehanteerd worden. Mogelijk wordt hiervan afgeweken om analysemogelijkheden te vergroten.

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Management Development Analyse
Succession Management Analyse
Performance Analyse
Reorganisatie/Herstructurering Analyse
Medewerkersegmentatie Analyse
Kosten Analyse

Learning Development Analyse
Engagement Analyse
Reward Analyse
Inhuur Analyse
Productiviteit Analyse
Recruitment Analyse

Processmining Analyse
Organisational Netwerk Analyse


Medewerkersonderzoeken

Werkstress Onderzoek
Werksfeer Onderzoek
Werkgeluk Onderzoek
Werkdruk Onderzoek
Werkbeleving Onderzoek
Pulse Onderzoek
Arbeidsmarkt Onderzoek
Medewerker Community/Panel Onderzoek
Arbeidsmarktpanel Onderzoek

Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Team Feedback Onderzoek
Persoonlijke Ontwikkeling Onderzoek
Rolduidelijkhied Onderzoek
Leiderschap Onderzoek
Gezondheid Onderzoek
Sentiment Onderzoek
Strategic Allignment Onderzoek
Thuiswerken Onderzoek

Capability Building

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Integraal HR Dashboard
Verzuim Dashboard
Learning Dashboard
Leadership Dashboard

Talent Development Dashboard
Reward Dashboard
Recruitment Dashboard

Zoek in deze website