Gender Mobility

Vraagstuk

De man / vrouw balans bij de in-, door-, en uitstroom van medewerkers zegt iets over de Diversiteit én de Inclusiviteit van een organisatie. Zodoende is een goed inzicht in de mobiliteitspatronen van mannen en vrouwen cruciaal voor iedere organisatie die serieus met Diversiteit en Inclusie bezig is. Inzicht in deze patronen helpt namelijk om antwoorden rondom onderstaande vragen te formuleren.

  • Komen er voldoende vrouwen binnen om de diversiteit op peil te houden?
  • Hebben vrouwen dezelfde kansen als mannen om promotie te maken?
  • Is er sprake van een glazen plafond?
  • Heeft de organisatie meer/minder moeite om vrouwen te binden?
  • Wat is de kans dat diversiteitsdoelstelling behaald gaan worden?
Gender Mobility

Onze aanpak

Op basis van data uit het HR personeelssysteem maakt AnalitiQs een gevisualiseerd dashboard voor uw organisatie dat antwoord geeft op bovenstaande vragen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen worden statistisch getest, zodat duidelijk wordt welke verschillen significant zijn en welke mogelijk op toeval berusten.

Tevens worden middels ‘predictive analytics’ voorspellingen gedaan om inzichtelijk te maken hoe de man / vrouw verhouding er in de toekomst uit zal zien als de huidige situatie gehandhaafd blijft.

In het eindproduct, een PowerBI dashboard, krijgt de gebruiker een overzicht voor de gehele organisatie én kan worden ingezoomd op bepaalde medewerker-segmenten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan jongeren, new hires, een bepaald functiegebied zoals IT of een opeenstapeling van factoren (jongeren, die net zijn gestart bij IT).

Benieuwd hoe zo een dashboard eruit komt te zien? Bekijk dan onderstaande video en laat AnalitiQs je door het Gender Mobility Dashboard begeleiden!

Resultaat

Onderzoek wijst uit dat een betere diversiteit in combinatie met inclusiviteit leidt tot een hogere innovatiegraad, hogere productiviteit en tot lager verloop.

Met deze scan krijgt een organisatie inzicht in de mobiliteitspatronen (in-, door- en uitstroom) van mannen en vrouwen.

Op basis van deze patronen kunnen beleidsaanpassingen worden gemaakt en acties worden genomen die de diversiteit en inclusiviteit van de organisatie verhogen.

Interesse? Maak een afspraak!

Irma Doze

Irma Doze

Gedetailleerd Dienstenoverzicht

HR Analyses

Management Development Analyse
Succession Management Analyse
Performance Analyse
Reorganisatie/Herstructurering Analyse
Medewerkersegmentatie Analyse
Kosten Analyse

Learning Development Analyse
Engagement Analyse
Reward Analyse
Inhuur Analyse
Productiviteit Analyse
Recruitment Analyse

Processmining Analyse
Organisational Netwerk Analyse


Medewerkersonderzoeken

Werkstress Onderzoek
Werksfeer Onderzoek
Werkgeluk Onderzoek
Werkdruk Onderzoek
Werkbeleving Onderzoek
Pulse Onderzoek
Arbeidsmarkt Onderzoek
Medewerker Community/Panel Onderzoek
Arbeidsmarktpanel Onderzoek

Arbeidsvoorwaarden Optimalisatie
Team Feedback Onderzoek
Persoonlijke Ontwikkeling Onderzoek
Rolduidelijkhied Onderzoek
Leiderschap Onderzoek
Gezondheid Onderzoek
Sentiment Onderzoek
Strategic Allignment Onderzoek
Thuiswerken Onderzoek

Capability Building

HR Analytics Strategie
HR Analytics Product Owner
HR Analytics Outsourcing
HR Academy

HR Dashboards

Integraal HR Dashboard
Verzuim Dashboard
Learning Dashboard
Leadership Dashboard

Talent Development Dashboard
Reward Dashboard
Recruitment Dashboard

Zoek in deze website