HR Analyses

Rapporteren kijkt vooral terug naar het verleden en laat zien wat er is gebeurd. Het geeft geen antwoord op cruciale vragen als: wat zijn oorzaken voor een bepaalde ontwikkeling, wat kan er in de toekomst verwacht worden, of hoe dient er gehandeld te worden? Om wel antwoord op deze drie sleutelvragen te krijgen worden HR Analyses ingezet. Bij HR Analyses worden geavanceerde statistische methoden ingezet, ook wel ‚ÄėMachine Learning‚Äô of ‚ÄėArtificial Intelligence‚Äô genoemd, om een bepaald HR of Organisatievraagstuk te doorgronden. Met behulp van statistische methoden worden uit grote(re) data sets patronen gehaald. Deze patronen worden vervolgens gebruikt om te verklaren, te voorspellen en adviezen te geven over te nemen stappen. We spreken hier ook wel van diagnostic, predictive and prescriptive analytics.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overzicht van onze HR analyses

Om bovenstaande nog wat concreter te maken geven wij een voorbeeld aan de hand van het onderwerp verzuim.

 • De uitdaging
 • Rapporteren
 • Diagnostisch Analyseren
 • Voorspellend Analyseren
 • Voorschrijvend Analyseren

Het lang verzuim in de Business Unit Supply Chain Management.

Sinds 2018 is het lang verzuimpercentage van 6% naar 8% opgelopen. In de laatste 12 maanden was de organisatie 3 miljoen kwijt aan directe en indirecte kosten als gevolg van lang verzuim.

De belangrijkste redenen voor lang verzuim zijn manager wisselingen, een onveilig werkklimaat, ongebalanceerde teamsamenstellingen en het te laat acteren op frequent verzuim.

Als er niet wordt ingegrepen is er een 90% kans dat het lang verzuim over 1 jaar op 9% uitkomt.

 1. Van de mensen die zich gisteren hebben ziek gemeld kan de bedrijfsarts het beste starten met persoon A, B en C. Dit omdat zij 95% kans hebben om lang verzuimer te worden als er niet wordt ingegrepen.
 2. Op basis van teamsamenstelling, tijd van het jaar en andere factoren is 6% verzuim op afdeling Online Fulfilment realistisch.

Wat is het proces van HR Analyses?

Idealiter zijn HR Analyses onderdeel van een continue organisatieproces. Dit proces begint met het bepalen van de prioriteiten. Vervolgens kunnen HR Analyses gebruikt worden om te bepalen welk beleid er opgesteld dient te worden, welke acties genomen dienen te worden én welke streefwaarden wenselijk zijn. Daarop kan een HR Dashboard worden ingezet om te controleren of de doelstellingen worden behaald. Zodra doelstellingen zijn behaald kunnen de bakens weer verzet worden en volgt een nieuwe ronden van plannen, analyseren, acteren en controleren.

Binnen de planning- en control cyclus geldt voor HR Analyses weer een specifiek stappenplan. Dit begint bij het bepalen van de businessvraag; wat is de uitdaging en waarom is deze relevant? Vervolgens kan deze worden omgezet in analysevragen. Zodra helder is op welke vragen een antwoord benodigd is wordt gestart met het verzamelen van data. Soms is de data reeds beschikbaar. In andere gevallen wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd om de missende data op te halen of zal er data van het Internet geschraapt moeten worden. Nadat alle data is verzameld kan deze getransformeerd worden van een bord spaghetti tot een net bordje asperges. Zodra de data goed geordend zijn start de statistische analyse. Uitkomsten van de analyse worden daaropvolgend gevisualiseerd in een HR Dashboard/Rapport en gepresenteerd aan degenen die beleid maken (Centers of Excellence), of de (lijn)organisatie moeten mobiliseren (HRBPs). Tot slot wordt aan de hand van HR Metrics gecontroleerd of de resultaten zijn behaald of dat er bijgestuurd dient te worden.

process-van-HR-Analyses
Onze HR Analyses

Door de jaren heen heeft AnalitiQs organisaties geholpen met een breed scala aan uitdagingen op vrijwel alle HR gebieden, door de gehele Employee Lifecycle. Hieronder een lijst van onderwerpen waarop HR Analyses hun meerwaarde hebben bewezen. Aangezien iedere context zijn eigen vraagstukken kent is deze lijst ter inspiratie en geenszins bedoelt als een sluitende lijst.

 • Attract/ Hire/ Onboard
 • Engagement
 • Perform & Develop
 • Reward
 • Health/ Well-being
 • Diversity & Inclusion
 • Organisational Development & Performance
 • Depart

Hoe ziet het eindproduct van HR Analyses eruit?

Het eindproduct van een analyse kan grofweg twee vormen aannemen.

 • Soms wordt een analyse √©√©nmalig uitgevoerd, of is er sprake van een proef. In het geval van een proef wordt er veelal een presentatie opgeleverd waarin de inzichten en aanbevelingen in een logische structuur worden uiteengezet. De klant kan vervolgens aan de slag met deze inzichten en aanbevelingen.

 • In andere gevallen wordt er een digitaal schaalbaar product neergezet. In dit geval wordt de data voor een analyse geautomatiseerd verzameld, getransformeerd, geanalyseerd, worden de uitkomsten in een digitaal HR Dashboard uitgeserveerd √©n past de output zich aan op de rol die het HR Dashboard gebruikt. Zo kan de HR Business Partner van Divisie A bijvoorbeeld andere inzichten krijgen dan de HR Business Partner van Divisie B. Een dergelijk eindproduct wordt ook wel ‚Äėindustrialized HR Analytics‚Äô genoemd. Dit omdat het eindproduct inzichten op frequente basis naar een brede groep eindgebruikers overbrengt, zonder dat er telkens veel handwerk benodigd is.

Privacy waarborging

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is dan ook extreem belangrijk om vóór iedere HR Analyse goed na te denken over zaken als databeveiliging (security), ethiek en privacy. Alvorens AnalitiQs aan een HR Analyse start wordt in samenwerking met de klant een Privacy Impact Assessment uitgevoerd. Hierin wordt beoordeeld of de HR Analyse uitgevoerd kan worden binnen de kaders die de wet stelt en welke beveiligingsmaatregelen er getroffen worden om de analyse uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt ook de ethische wenselijkheid beoordeelt. Soms mag iets van de wet, maar is het alsnog niet wenselijk omdat er intern aanvullende afspraken zijn gemaakt of bepaalde ethische overwegingen meetellen. Pas nadat privacy, beveiliging en ethiek zorgvuldig zijn afgewogen wordt er gestart met het verzamelen en verwerken van data.

“Dankzij AnalitiQs is onze Strategische Personeelsplanning vlot en succesvol opgezet. De bijeenkomsten met managers werden goed begeleid, het datamodel was duidelijk en we zijn goed door hen getraind. De inzichtelijke rapporten gebruiken we regelmatig tijdens bijeenkomsten met verschillende afdelingen en dragen bij aan gefundeerde, snellere besluitvorming. Het strategisch personeelsplan heeft ons geholpen om Tragel voor te bereiden op de toekomst.‚ÄĚ

Sylvie Bertijn
Manager Personeel | Tragel

Gerelateerde cases

case-verzuimanalyse

Financi√ęle Dienstverlener D

Welke persoonskenmerken, werk- en organisatieomstandigheden leiden tot verzuim? Lees hoe AnalitiQs deze verzuimanalyse heeft aangepakt.

Bekijk de case

Nederlandse overheidsinstantie

In hoeverre worden mannen en vrouwen gelijk beloond voor gelijk werk? En zijn er verschillen…

Bekijk de case
case - tomtom

TomTom

Hoe heeft AnalitiQs ondersteund bij de reorganisatie van TomTom met inzichten die betrekking hebben op…

Bekijk de case

Interesse? Maak een afspraak!

Gido van Puijenbroek

Gido van Puijenbroek

Totale dienstenoverzicht

HR analyse

Management Development
Succession planning
Performance
Reorganisaties / herstructurering
Medewerkersegmentatie
Kostenanalyse

Learning development
Engagement
Reward
Inhuuranalyse
Productiviteitsanalyse
Recruitment

Processmining
Netwerkanalyse


Mederwerkersonderzoeken

Employee Net Promoter score (eNPS)
Pulse
Vitaliteit
Gezondheid (BRAVO)
Werkdruk
Stress
Arbeidspositionering
Manager feedback
arbeidsmarktonderzoek

Voice of the Employee
Pulse
Medewerkerspanel
Teamscan
Strategic alignment
Meesterschap en zingeving
Leiderschap
retentie, intentie/loyaliteit
sociale veiligheid

rolduidelijkheid
Pulse
Medewerkerspanel
werksfeer
werkgeluk
persoonlijke ontwikkeling
are we on track
community
Stress

Capability Building

HR analytics strategie
HR Analytics product owner
HR Analytics outsourcing

HR dashboard

Ben jij op zoek naar een overzichtelijk HR dashboard Die eenvoudig te lezen is en helder gemaakt wat de streefwaarde is en of deze is behaald?

Zoek in deze website